מחיר למשתכן
מחשבון תשלומים לקבלן
מחשבון תשלומים לקבלן

תאריך חתימת החוזה
תאריך חתימת החוזה

סכום התשלום
סכום התשלום